søndag 10. november 2013

  Her er det nye styret for Hageslskapet Eide hagelag 2013 -2015
Leder:         Bente Storvik Rakvåg
email:         bente-storvik@hotmail.com
Nestleder: Grete Nogva
email:        grete.mor@hotmail.com
Kasserer:   Gudrun Kilskar
email:         gudrun.kilskar@gmail.com
Sekretær:   Lilly Silseth
email:         lilly.silseth@gmail.com
Dataansvarlig:  Magnhild Storvik Meland
email:               
Styremedlem:  Nina Venaas
Varamedlemmer: Magnhild Storvik Meland
                            Wenche Krekvik
                            wenche.krekvik@neasonline.no