søndag 13. januar 2013Årsplan 2013

Tirsdag 12. februar kl.19.00 Eide rådhus (kommunestyresalen)
Tema: Planlegging av hage
Foredragsholder: Jostein Gridseth fra BoGrønt Slætta
Åpent for alle, inngang Kr.30.-. Bevertning og loddsalg
Lørdag 16. mars kl.15.00 til 17.00 hos Grete Nogva og Thor Arne Aasebø, Halåsbakken
Tema: Beskjæring av busker og tre, samt hagevandring.
Foredragsholder: Jostein Gridseth
Inngang kr.30.- Åpent for alle!
Uke 16. 15- 18. april: Fellesmøte AverøyaFredholm hageopplevelser | Besøkshagen i Totenvika www.fredholm.no
Torsdag 25. april kl. 17.00 ved ”gamle” Eide auto.
 Tema: Støyping av egne plantekar (Hypertufa). 2.5-3 timer
Kursleder : Reidar Dahlstrøm.
 Info og bindende påmelding til leder 41 31 54 08 innen 18.mars
Onsdag 2. mai kl.12.00 start av konkurransen ” Fineste butikkområde/inngang ” i Eide sentrum.
Torsdag 2. mai kl. 18.00 til 20.00 Eide sentrum
Tema :
Vi gjør ferdig siste rabatten, legg duk og singel. Samarbeid med butikkene i sentrum
Mandag 6.mai kl.18.00 hos Wenche v/ Eide kirke.
Tema:
Iberiaskogsnegler hageeiernes verste fiende! Hva skjer nå og hva gjør vi i år! Åpent for alle..
Onsdag 22.mai kl.17.30 ved Eide rådhus.
Tema:
Handletur med foredrag  on krukkeplanting ved Jostein Gridseth
Kun medlemmer.
Lørdag 8.juni kl. 10.00 -14.00
Tema : Årets hagedag Torgdag i Eide sentrum med planteloppesalg, blomstersalg, verving  mm i samarbeider med butikkene i sentrum.
Søndag 16.juni Hagevandring i rododendronhage på Tingvoll og besøk i Gyl Gartneri. Felles avreise fra Eide rådhus kl. 10.30. Ta gjerne med niste for dagen. Samarbeid med Hs Straumsnes hagelag.
Onsdag19.juni kl.18.00  
Tema: hagevandring med midtsommertreff. Oppmøte Eide kirke.
Onsdag 17.juli kl.18.00 Hagevandring. Oppmøte Eide Kirke.

 Søndag 18.august 1000 åpne hager( mer info senere )

Tirsdag17. september kl.19.00 Eide rådhus. Kåring av Årets butikk

Onsdag 23. oktober kl. 19.00 Eide rådhus  
Tema : Årsmøte.
Sosialt samvær med underholdning og bevertning.

Søndag 20. oktober kl. 12.00  Øytun .
Tema: Møte med Atelier Kari som lager kranser, hjerter og dekorasjoner av vakre naturmaterialer. Hun bor på Finnskogen i herlig natur med mose, lav, kvist og markblomster. …www.atelierkari.blogspot.com Bindende påmelding til leder 41315408 innen 13.okt

Onsdag 20.november kl.19.00 Gamle Strand  skole
Tema :
Juleverksted .
Info og påmelding til leder .
Onsdag 4. desember kl.17.00 ved Eide rådhus
Tema: 
Handletur


 
Leder : Wenche Irene Rødal. email:  irenerodal@yahoo.no
Nestleder : Grete Nogva email : grete.mor@hotmail.com
Sekretær : Gudrun Kilskar email: gudrun.kilskar@gmail.com
Kasserer : Hege Røvik email. Hege.rovik@gmail.com
Styremed/dataansv : Katrine Langnes email. Katrine.langnes@mimer.no
Varamed : Magnhild Storvik Meland og Bente Storvik Rakvåg
Titt også innom : http://eidehagelag.blogspot.no  og vår facebook side Hageslskapet eide
Tips oss gjerne om dere ønsker en hagevandring eller dere vet om en hage vi kan besøke. Eller annet dere vil vi kan gjøre! Ideer mottas med stor takk J