torsdag 25. februar 2010

Hagedesign og hageplanlegging mm

TIRSDAG 23. mars kl.19.00 på Skytterhuset, Skotten.
TEMA:Hagedesigne og hageplanlegging mm.
Foredragsholder: Hagedesigner Yvonne Dengin , kjent fra TV,Hagetidend og Bo Bedre
Dette er et møte som er til inspirasjon for nye og elder hage eiere !

Kunngjør dette til hageeiere og ta de med på dette møtet !

Mat og drikke
Inngangsbilett

Velkomne til en innholdsrik hagekveld !