onsdag 6. mars 2013

Dette skjer fremover våren !

DETTE SKJER FREMOVER I HAGESELSKAPET EIDE HAGELAG!

LØRDAG 16.mars kl. 15.00 oppmøte ved Eide kirke, derfra går vi til forskjellige hager. Ikke værforbehold.
OBS! (blir ikke hos Grete Nogva).
Tema: Lær å beskjære busker og tre ved Jostein Gridseth. Passer veldig godt for alle hageeiere !
Deltagelse kr. 30.-
Tirsdag 16. april kl. 19.00 Averøya Bådalstun.
Tema: Brukshagen for alle ved Helen Fredholm se.www.fredholm.no Dette er et fellesmøte med Hageselskapene Averøy, Bud, Eide og Hustad. Se annonsering i aviser, blog og Fbsidene .
Torsdag 25. april kl. 17.00
Tema: Støyping av egne plantekar. Ved: Reidar Dalstrøm. Hypertufa – teoretisk og praktisk kurs. Ca 2,5 – 3 timer. Max 20 deltakere. Arrangør MÅ ha sementblander. Støping av plantekar i betong og torvstrø. Deltakerne får et godt beskrevet kompendium med god illustrasjon om støping av Hypertufa fra kurset. Med oppskrifter og praktiske råd blir det «ufarlig» å støpe flere hypertufa-kar hjemme.
Kursavgift med materialer ca kr. 300.
Påmelding senest 1.april til Wenche 41 31 54 08
Noe som frister?

Til dere som har lyst å bli medlem i Hageselskapet, meld dere inn! Det koster kr. 530.- 10 utgaver av Hagetiden i posten + et blomstrende felleskskap J . Si fra til en av oss i styret eller Wenche 41315408 (Vi samler så vi får premier til laget og bruker til gevinster)

Leder: Wenche Rødal
Nestleder: Grete Nogva
Sekretær: Gudrun Kilskar
Kasserer: Hege Røvik
Styrem/data: Katrine Langnes