torsdag 12. november 2009

Styret


Årsmøtet er avholdt og det nye styret ble :

Leder : Wenche Irene Rødal  .email: irenerodal@yahoo.no.                           Telefon 41315408

Nestleder : Grete Nogva .     email: grete.mor@hotmail.com .                           Telefon 97156776

Kasserer : Gunhill Dyrhaug . email: gunhill@hotmail.com

Sekretær : Gudrun Kilskar email: gudrun.kilskar.@gmail.com

Styremedlem: Sissel Solli Eide email: sisselsollieide@hotmail.com

Varamedlemmer: Julie Lindseth og Diana Perly Nogva.

Er det noe dere lurer på ta kontakt med oss enten via mail eller telefon. 

Vi jobber nå med programmet for 2010 - så følg med !

Bildet er fra et av våre koselige styremøte- denne gangen ved Nåsvannet .